What is SQL injection and how to prevent it

In this section, we’ll explain what SQL injection is, describe some common examples, explain how to find and exploit various kinds of SQL injection vulnerabilities, and summarize how to prevent SQL injection. SQL injection is a web security vulnerability that…

Blind SQL injection là gì?

Lỗ hổng SQL Injection (SQLI) là một trong những vấn đề bảo mật web lâu đời và phổ biến nhất mà các lập trình viên phải biết. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn Blind SQL…

Cross-site scripting (XSS) là gì ?

Nhiều người nghĩ Cross-Site Scripting không hề nguy hiểm, có lẽ vì họ nghĩ XSS đơn giản chỉ là sử dụng javascript tạo ra một hộp thoại thông báo. Cũng vì lý do đó mà nhiều Web-master thường chủ quan…